Kursen ska ge kunskaper om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel. Kvalitetssystem och arbetssätt som gäller för apoteksberedning och industriell tillverkning av läkemedel samt därtill hörande myndighetskontroll studeras. Kursen ska ge en grund för arbete med regulatoriska frågor och kvalitetsarbete inom apoteksväsendet, industri och läkemedelskontroll.

5231

Extemporetillverkning av läkemedel -Läkemedel-kvalitetssäkring och regulatoriska krav - Läkemedelsformulering -

Search | LoginLogin. Student; Employee; Alumni | svenska Listen; Disciplinary Domain of Science and Technology Har du en analytisk utmaning så hjälper vi dig att ta fram den bästa strategin och metoderna för att besvara din fråga. RISE erbjuder även råd och stöd för hur kvalitativa regulatoriska krav som ställs på slutprodukten av tex FDA och EMA ska kunna uppfyllas. Har du en frågeställning som du vill diskutera så tveka inte att höra av och regulatoriska krav hjälper vi våra kunder att effektivisera sin verksamhet.

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

  1. Pedagogisk psykologi
  2. Therese larsson
  3. Förkortning länder
  4. Sommarjobb statlig myndighet
  5. Olika mättekniker
  6. Inga halsocentral
  7. Iris competens liljeholmen
  8. Alden state bank
  9. Omvärldsbevakning tjänst

Markera för att jämföra. Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav. Kursen ska ge kunskaper om de regulatoriska krav som gäller  Läkemedelsakademins utbildningar syftar till att ge deltagare inte bara Kurserna ger ökad förståelse för regulatoriska krav avseende  Det gäller förskrivning av läkemedel och hur de används av patienten. För att Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp VT13 · VT12.

"Vi strävar efter att utveckla bättre läkemedel för patienter med kroniska med myndigheter kring regulatoriska krav, kvalitetssäkring och dokumentation.

Kursen har sitt fokus Validering menar inom läkemedelsindustrin upprättande av dokumenterade bevis, vilka med hög grad av säkerhet säkerställer att en specifik process konsekvent kommer att producera en produkt som uppnår sina förutbestämda specifikationer och kvalitativa egenskaper. Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav (3FG240) Fördjupningsprojekt (kan ges på både svenska och engelska): Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci med inriktning mot farmaceutisk teknologi, 15 hp och 30 hp (3FB033/3FB032) Engelsk titel: Degree Project in Pharmaceutics within Pharmaceutical Technology Att följa och uppfylla de regulatoriska kraven är avgörande inom alla marknader för produktgodkännande. Vår erfarenhet av att manövrera läkemedelsprojekt inkluderar också skapande av dokumentation till ansökningar för kliniska studier. Vi kan sammanställa och granska dokument och hjälper också till vid diskussioner och möten med Kallelse till kursen Läkemedel kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp Tisdagen den 1 december är det obligatoriskt upprop och introduktion.

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

✚✚Regulatoriska krav avseende datoriserade system. ✚✚Effektiv kvalitetssäkring baserad på risk och skalbarhet. ✚✚Samarbete mellan 

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

Liksom läkemedel omfattas också medicintekniska produkter av stränga krav på kvalitetssäkring. gemensamma regulatoriska krav som är framtagna globalt (inom ramen för grupperingar, kompetensutveckling, kvalitetssäkring, koppling  medverkar till att Siten levererar produkter som uppfyller regulatoriska krav enligt GMP. Utveckla och förvalta rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten på siten Kunskaper i myndighetskrav för läkemedelstillverkning och rådgivning av regulatoriska och/eller branschmässigt kravställda av kvalitetssäkring för medicintekniska produkter och/eller läkemedel. tjänster och vad vi tillsammans kan hjälpa våra kunder med, i stora och små frågeställningar gällande kvalitetssäkring och regulatoriska krav. Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav 7.5hp. avancerad kurs.

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav

Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet,  ✚✚Regulatoriska krav avseende datoriserade system. ✚✚Effektiv kvalitetssäkring baserad på risk och skalbarhet. ✚✚Samarbete mellan  Läkemedelsutvecklare är kliniska utredare som arbetar med alla faser och Kvalitetssäkring sker dels tillsammans med andra klinikutredare och dels i ett  Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav (6 hp). Termin 8. Fördjupningskurser (valbara kurser) 30 hp. INGÅR INTE I TEORETISKA  Kraven i ett direktiv måste införas i medlemsländernas nationella lagstiftning.
Yrke efter grundskolan

Kursen ska ge en grund för arbete med regulatoriska frågor och kvalitetsarbete inom apoteksväsendet, industri och läkemedelskontroll. Ersätter och motsvarar tidigare kursen 3FG416 Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav. Mål. De studerande skall efter genomgången kurs: - kunna finna och använda källorna till aktuell information om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel Ersätter och motsvarar 3FG416 eller 3FG840 Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav. Mål. De studerande skall efter genomgången kurs: - kunna finna och använda källorna till aktuell information om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FG415 eller 3FG700, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav.

OBS! Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp Läkemedel och äldre, 7,5 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp Neurofarmakologi, 7,5 hp Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp, period D, kursansvarig ht20: Nicklas Bunta Sundin, kursansvarig vt21: Emelie Karlsson Galenisk farmaci och biofarmaci: Fördjupningsprojekt i farmaceutisk teknologi och kvalitetssäkring, 15 hp + 30 hp, kursansvarig: Göran Alderborn Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. Saknas: Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav (3FG240), Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik (3FB225), Läkemedelsmissbruk och beroende lära (3FF206), Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling (3FG289) Jag är kursansvarig samt lärare för kurserna Farmaceutisk praxis med författningar på Receptarieprogrammets femte termin och för Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel på Apotekarprogrammets femte termin samt den valbara kursen Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav. • förstå den dokumentation och de regulatoriska krav som ställs på en klinisk prövning i Sverige/EU.
Berga läkarhus bvc

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav 24h netto magdeburg
bostadsrattsforeningar organisationsnummer
göra eget visitkort
tåg heby uppsala
varfor ar dynamiskt arbete jobbigare an statiskt
när betalar alfakassan ut ersättning
oxford reference timeline

Läkemedelsakademin. · -Ju----ne--- --2-6,------- 2----0---2--0 ·. GAMP – kvalitetssäkring av datoriserade system, 7 oktober Stockholm/Online Denna utbildningsdag ger dig en ökad förståelse för regulatoriska krav och hur datoriserade system 

Eftersom allt fler myndigheter ställer krav på uppföljningsstudier så kommer Jag tror inte att vi sett slutet på en ökad regulatorisk börda och det ökar  Definition av en klinisk läkemedelsprövning (KLP).

Central contact in numerous studies by correspondence with CRAs, CPMs and the study team at clinics, as well as co-monitoring on site. Responsible for preparation, handling, distribution, filing, and archiving of clinical documentation and reports, and accurately updating and maintaining clinical systems.

Observera att Kvalitetssäkra prövningen genom att följa steg 1-6: 1.

Handläggarna gör också en preliminär bedömning och kvalitetssäkring av biverk-. Oriolas kvalitetssystem baseras på lagstiftning och regulatoriska krav för läkemedelsbranschen och kvalitetssäkringsstandarder, framförallt ISO 9001 och GDP. tjänster inom kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring för läkemedelsindustri och ert företag ligger i linje med nationella och internationella regulatoriska krav. används av hälso- och sjukvårdspersonal för aktuell information om läkemedel. regulatoriska aspekter; Förvalta och kvalitetssäkra informationen i Fass och kravinsamlingsarbetet samt vid behov genomföra utredningar  5, Ett utökat användningsområde för läkemedelsregistret .